गोत्र थर र प्रवर

नेपालमा रहेका विभिन्न जाति तथा थर भएकाको गोत्र र प्रवर १. अगस्ति : ढुङ्गेल (कतै कतै अगस्ति, दधिचि भन्ने गरेको पाईन्छ) । (प्रवर : आगस्त्य, दाढ्र्याच्युत, इद्मवाह ) २. अंगिरस : जोशी (शिलाई), सेढाई, शौनक, टण्डन ३.अत्रि : चापागाई, वस्ति (अवस्थी), मिश्र, खतिवडा, मल्ल, ओझा, अधिकारी (ठाडाराई), गोतामे, डाँगी, चन्द । ( प्रवर : अत्रि, […]

How to use Nepali astrology service from abroad?

How to use Nepali astrology service from abroad? Are you staying outside Nepal? Are you currently out of Nepal for special work? Or if your friend, relative or acquaintance is outside Nepal and you are looking for a qualified astrologer? you can easily take astrological services by taking care of the following points. 1, Select […]

about nepali jyotish

about nepali jyotish Nepali Jyotish, or Nepalese astrology, is a traditional system of astrology practiced in Nepal. It is deeply rooted in Hindu astrology and incorporates elements of Vedic astrology as well. In Nepali Jyotish, astrologers use various methods such as Kundali (birth chart) readings, horoscope analysis, and planetary positions to make predictions and offer […]

कूटमिलान

अष्टकूट मिलान कुटमिलान मानव जीवनका संस्कारहरु मध्ये विवाहलाई सबैभन्दा महत्वपूर्ण संस्कारको रुपमा लिइन्छ। बैवाहिक सम्बन्ध कायम गर्नु अघि केटा र केटीको जन्मनक्षत्रको नामका आधारमा गुणमिलान गर्ने परिपाटी छ । गुण मिलान नमिल्दा सर्वगुण सम्पन्न वर वा कन्या भए पनि असल जीवनसाथी हुन सक्दैनन्। गुणमिलान गर्दा अष्टकूटको मिलान गरिन्छ । अष्टकुट भित्र वर्ण, वश्य, तारा, योनी, […]

चन्द्र ग्रहण कसरी लाग्छ ?

चन्द्रमा प्रकाश रहित भएको स्थिति नै चन्द्रग्रहण हो । सामान्य भाषामा भन्नपर्दा पृथिवीको छायाँ चन्द्रमामा पर्नु ग्रहण हो । जब सूर्य, पृथिवी, चन्द्रमा एउटै सरल रेखामा पर्दछन् तब ग्रहण लाग्ने गर्दछ ।

गायत्री मन्त्र सङ्ग्रह

गायत्री मन्त्र सङ्ग्रह ॐ भूर्भुव स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात् ॥ …………………………………………………………. शिव गायत्री ॐ महादेवाय विद्महे, रुद्रमुर्तय धीमहि तन्नो शिव: प्रचोदयात रूद्र गायत्री ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि, तन्नो रूद्र: प्रचोदयात ॐ पञ्चवक्त्राय विद्महे, सहस्राक्षाय महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् …………………………………………………………. दत्तात्रय गायत्री (दत्तात्रेय हरे कृष्ण उन्मत्तानन्ददायक दिगंबर मुने […]

जन्म वार फल

रविबार जन्मफल शूरोऽल्पकेशो विजयी रणाग्रे श्यामारुणः पित्तचयप्रकोपः । दाता महोत्साहयुतो महोजा दिने दिनेशस्य भवेन्मनुष्यः ॥१॥ आइतबारमा जन्मलिने व्यक्ति बढी तेजस्वी, थोरै कपाल भएको, पित्तप्रकृति भएको, उत्साही, दानदाता, कुनै पनि कार्य गर्नमा साहसी, शूरो हुने, चारित्रिक शुद्धता भएको, उच्च पद प्राप्त गर्ने, यश पाउने, नानाप्रकारका सम्मान, पुरस्कार पनि उक्त बार जन्मेको व्यक्तिले प्राप्त गर्दछ । …………………………………………………………… […]

जन्म वार फल