Nadi Dosha नाडी दोष

“Nadi Dosha” refers to a compatibility factor in Hindu astrology that is considered when evaluating the potential for marriage. It plays a significant role in determining the success and harmony of a marriage. When analyzing the horoscopes (kundalis) of a boy and a girl for marriage, Nadi is one of the key factors. The maximum […]

about nepali jyotish

about nepali jyotish Nepali Jyotish, or Nepalese astrology, is a traditional system of astrology practiced in Nepal. It is deeply rooted in Hindu astrology and incorporates elements of Vedic astrology as well. In Nepali Jyotish, astrologers use various methods such as Kundali (birth chart) readings, horoscope analysis, and planetary positions to make predictions and offer […]

कूटमिलान

अष्टकूट मिलान कुटमिलान मानव जीवनका संस्कारहरु मध्ये विवाहलाई सबैभन्दा महत्वपूर्ण संस्कारको रुपमा लिइन्छ। बैवाहिक सम्बन्ध कायम गर्नु अघि केटा र केटीको जन्मनक्षत्रको नामका आधारमा गुणमिलान गर्ने परिपाटी छ । गुण मिलान नमिल्दा सर्वगुण सम्पन्न वर वा कन्या भए पनि असल जीवनसाथी हुन सक्दैनन्। गुणमिलान गर्दा अष्टकूटको मिलान गरिन्छ । अष्टकुट भित्र वर्ण, वश्य, तारा, योनी, […]

चन्द्र ग्रहण कसरी लाग्छ ?

चन्द्रमा प्रकाश रहित भएको स्थिति नै चन्द्रग्रहण हो । सामान्य भाषामा भन्नपर्दा पृथिवीको छायाँ चन्द्रमामा पर्नु ग्रहण हो । जब सूर्य, पृथिवी, चन्द्रमा एउटै सरल रेखामा पर्दछन् तब ग्रहण लाग्ने गर्दछ ।

गायत्री मन्त्र सङ्ग्रह

गायत्री मन्त्र सङ्ग्रह ॐ भूर्भुव स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात् ॥ …………………………………………………………. शिव गायत्री ॐ महादेवाय विद्महे, रुद्रमुर्तय धीमहि तन्नो शिव: प्रचोदयात रूद्र गायत्री ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि, तन्नो रूद्र: प्रचोदयात ॐ पञ्चवक्त्राय विद्महे, सहस्राक्षाय महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् …………………………………………………………. दत्तात्रय गायत्री (दत्तात्रेय हरे कृष्ण उन्मत्तानन्ददायक दिगंबर मुने […]

जन्म वार फल

रविबार जन्मफल शूरोऽल्पकेशो विजयी रणाग्रे श्यामारुणः पित्तचयप्रकोपः । दाता महोत्साहयुतो महोजा दिने दिनेशस्य भवेन्मनुष्यः ॥१॥ आइतबारमा जन्मलिने व्यक्ति बढी तेजस्वी, थोरै कपाल भएको, पित्तप्रकृति भएको, उत्साही, दानदाता, कुनै पनि कार्य गर्नमा साहसी, शूरो हुने, चारित्रिक शुद्धता भएको, उच्च पद प्राप्त गर्ने, यश पाउने, नानाप्रकारका सम्मान, पुरस्कार पनि उक्त बार जन्मेको व्यक्तिले प्राप्त गर्दछ । …………………………………………………………… […]

श्रीरुद्राष्टकम्

श्रीरुद्राष्टकम् नमामीशमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् । निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् ॥ १॥ निराकारमोंकारमूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशम् । करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहम् ॥ २॥ तुषाराद्रि संकाश गौरं गभीरं मनोभूत कोटिप्रभा श्री शरीरम् । स्फुरन्मौलि कल्लोलिनी चारु गङ्गा लसद्भालबालेन्दु कण्ठे भुजङ्गा ॥ ३॥ चलत्कुण्डलं भ्रू सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं […]

शिवताण्डवस्तोत्रम्

श्रीगणेशाय नमः जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेऽवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाम् । डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् ॥१॥ ……………………………………………………….. जटाकटाहसम्भ्रमभ्रमन्निलिम्पनिर्झरी विलोलवीचिवल्लरीविराजमानमूर्धनि । धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम ॥२॥ ……………………………………………………….. धराधरेन्द्रनंदिनीविलासबन्धुबन्धुर स्फुरद्दिगन्तसन्ततिप्रमोदमानमानसे । कृपाकटाक्षधोरणीनिरुद्धदुर्धरापदि क्वचिद्दिगम्बरे(क्वचिच्चिदम्बरे) मनो विनोदमेतु वस्तुनि ॥३॥ ……………………………………………………….. जटाभुजङ्गपिङ्गलस्फुरत्फणामणिप्रभा कदम्बकुङ्कुमद्रवप्रलिप्तदिग्वधूमुखे । मदान्धसिन्धुरस्फुरत्त्वगुत्तरीयमेदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि ॥४॥ ……………………………………………………….. सहस्रलोचनप्रभृत्यशेषलेखशेखर प्रसूनधूलिधोरणी विधूसराङ्घ्रिपीठभूः । भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजूटक श्रियै चिराय जायतां […]

शिवताण्डवस्तोत्रम्