सम्पर्कमा रहनुहोस

कार्यालय ठेगाना

ज्योतिष परामर्श तथा सुझाव पेटिका

ज्योतिष परामर्श लिदैं हुनुहुन्छ भने कृपया आफ्नो विवरणहरु निम्न अनुसार उपलब्ध गराउनु होला। :
१ ) जन्म मिति तथा जन्म समय
२ ) जन्म स्थान
३ ) आफ्नो प्रश्नहरु

सम्पर्क