तिथिका स्वामीहरू;

तिथिशा वन्हीकौ गौरी गणेशो अहिर्गुहो रवि:।

शिवो दुर्गान्त विश्वे हरि: काम: शिव: शशी:।

प्रतिपदा तिथिका स्वामी- अग्नि।
द्वितीयाका- ब्रह्मा।
तृतीयाकी- पार्वती।
चतुर्थीका- गणेश।
पंचमीका- नाग।
षष्ठीका स्वामी- कार्तिकेय।
सप्तमीका- सूर्यनारायण।
अष्टमीका- महादेव।
नवमीकी- दुर्गादेवी।
दशमीका- यमराज।
एकादशीका- विश्वेद्देव।
द्वादशीका- विष्णु।
त्रयोदशीका- कामदेव।
चतुर्दशिको शिव ।
पूर्णिमाको चन्द्र ।
अमावास्याको पितृ ।

तिथिका स्वामीहरु