वैदिक ज्योतिषमा केतु: भाग्य र मुक्तिकाे मार्गदर्शक।

ketu remedies

वैदिक ज्योतिषमा केतु : READ IN ENGLISH परिचय वैदिक ज्योतिषको जटिल सागरमा, केतु एक खगोलीय रहस्यको रूपमा खडा छ, जसले एक अद्वितीय र रहस्यमय स्थान राख्छ। नवग्रहहरू मध्ये एक शक्तिशालि ग्रहकाे रूपमा रहेकाे , केतुले व्यक्तिको भाग्य, कर्म यात्रा, र आध्यात्मिक विकासलाई आकार दिन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। जन्म कुण्डलीमा केतुको प्रभावलाई बुझ्नेले आत्माको मार्ग, विगतको […]

वैदिक ज्योतिषमा राहु: रहस्य र इच्छाको स्वामी !

rahu in astrology

परिचय: वैदिक ज्योतिषको जटिल सागरमा, राहुले एक अद्वितीय र रहस्यमय स्थान राख्छ। नौ खगोलीय संस्थाहरू वा नवग्रहहरू मध्ये एकको रूपमा परिचित राहु रहस्य, इच्छाहरू, र अवचेतनको छायामय क्षेत्रहरूसँग सम्बन्धित छ। वैदिक ज्योतिषमा, राहु र केतुलाई चन्द्रमाको छायाको रूपमा मानिन्छ, जहाँ चन्द्रमाको कक्षा ग्रहणसँग मिल्छ। पौराणिक कथा: राहुको महत्व बुझ्नको लागि हिन्दू पौराणिक कथामा जानुपर्छ। पौराणिक […]

“Ketu’s Tapestry: Threads of Destiny in Vedic Astrology”

ketu remedies

Ketu in Vedic Astrology: Unveiling the Mystical South Node Introduction: In the intricate tapestry of Vedic astrology, Ketu stands as a celestial enigma, representing the South Node of the Moon. As one of the Navagrahas, Ketu plays a significant role in shaping an individual’s destiny, karmic journey, and spiritual evolution. Understanding Ketu’s influence in the […]

“Embracing Rahu: Navigating Desires and Destiny in Vedic Astrology”

Rahu in Vedic Astrology ,

Rahu in Vedic Astrology Introduction: In the intricate tapestry of Vedic astrology, Rahu holds a unique and enigmatic position. Known as one of the nine celestial entities or Navagrahas, Rahu is associated with mystery, desires, and the shadowy realms of the subconscious. In Vedic astrology, Rahu and Ketu are considered as lunar nodes, points where […]

वैदिक ज्योतिषमा शनि: नायक कि खलनायक ?

परिचय: वैदिक ज्योतिष : यस ब्रह्माण्ड विज्ञानमा, प्रत्येक खगोलीय पिण्ड(ग्रह )को एक अद्वितीय महत्व छ र ती मध्ये शनि एक निर्णायक भूमिका खेल्ने ग्रह हो ।शनिलाई राशि चक्र को “न्यायधिस ” को रूपमा उल्लेख गरिएको छ । शनि अनुशासन, कर्म, र जीवनको भोगाई संग सम्बन्धित छ। यस लेखमा, हामी वैदिक ज्योतिषमा शनि ग्रहको गहिरो महत्त्वको […]

Saturn in Vedic Astrology: The Lord of Karma

saturn in vedic astrology

Introduction: Vedic astrology, also known as Jyotish, is an ancient system of astrology that has its roots in the Vedas, the sacred scriptures of Hindus. In this cosmic science, each celestial body holds a unique significance, and among them, Saturn, or Shani, plays a pivotal role. Often referred to as the “taskmaster” of the zodiac, […]

वैदिक ज्याेतिषमा शुक्र :प्रेम र सुखकाे दाता ।

वैदिक ज्याेतिषमा शुक्र

परिचय: शुक्र वैदिक ज्योतिषको एक प्रमुख ग्रह हो जसलाई दैत्य गुरु पनि भनिन्छ । वैदिक ज्योतिषमा, एक व्यक्तिको जन्मकुण्डलीमा शुक्रको स्थितिले प्रेम, सौन्दर्य र सद्भावको मामिलामा उनीहरूको अनुभवलाई आकार दिन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। आउनुहोस् शुक्रको गहिरो महत्वको खोजी गरौं र आफ्नो जीवनमा यसको बहुआयामिक प्रभाव अन्वेषण गरौं। शुक्रको प्रतीक: शुक्र ग्रहलाई वैदिक ज्योतिषमा लाभदायक ग्रह […]

Venus in Vedic Astrology: Navigating the Realm of Love, Beauty, and Harmony

वैदिक ज्याेतिषमा शुक्र

The Significance of Venus in Vedic Astrology: Navigating the Realm of Love, Beauty, and Harmony Introduction: Venus, known as “Shukra” in Vedic astrology, is a celestial body that holds a special place in the cosmic tapestry of planetary influences. In Vedic astrology, the position of Venus in an individual’s birth chart is believed to shape […]

ज्याेतिषमा बृहस्पति : ज्ञान र धनकाे कारक ।

वैदिक ज्योतिषको विशाल सागरमा, प्रत्येक आकाशीय शरीर(ग्रह)ले व्यक्तिको भाग्यलाई आकार दिन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यी मध्ये संस्कृतमा “गुरु” भनेर चिनिने बृहस्पति, बुद्धि, परोपकार र शिक्षा तथा ज्ञानको कारकको रूपमा रहेकाे छ। बृहस्पति ग्रहको महत्व र ज्योतिषीय कुण्डलीमा यसको प्रभावको अन्वेषण गरौं। बृहस्पति बृहस्पतिलाई वैदिक ज्योतिषमा अति शुभ ग्रह मानिन्छ। गुरू आध्यात्मिकता सँग सम्बन्धित छ, यसकाे […]

Jupiter: The Guru’s Significance In Vedic Astrology.

The Significance of Jupiter in Vedic Astrology Introduction In the vast realm of Vedic astrology, each celestial body plays a crucial role in shaping an individual’s destiny. Among these, Jupiter, known as “Guru” in Sanskrit, stands out as a symbol of wisdom, benevolence, and expansion. Let’s explore the significance of Jupiter and its impact on […]

Jupiter: The Guru’s Significance In Vedic Astrology.