Nadi Dosha नाडी दोष

“Nadi Dosha”
refers to a compatibility factor in Hindu astrology that is considered when evaluating the potential for marriage. It plays a significant role in determining the success and harmony of a marriage. When analyzing the horoscopes (kundalis) of a boy and a girl for marriage, Nadi is one of the key factors. The maximum score for Nadi is 8 out of 36 points in the overall compatibility assessment.
There are three types of Nadi:
1. Aadi Nadi,
2. Madhya Nadi,
3. Antya Nadi.
The consideration of these Nadis is crucial in the context of marriage. If both the boy and the girl have the same Nadi, it is considered inauspicious. Astrologers make decisions about marriage based on factors like zodiac signs and Gan. If the Nadi is the same, it is believed to bring about negative consequences.
The verse mentions that if the boy has Aadi Nadi and the girl has Madhya Nadi, it is inauspicious. Similarly, if both have Antya Nadi, it is recommended to avoid marriage. The alignment of Nadis is believed to impact the well-being and prosperity of the couple.
The ancient scholars of astrology have cautioned that even though Nadi Dosha is generally applicable to everyone, Brahmins consider it more seriously. Other varnas (castes) have specific doshas associated with them, such as Varna Dosha for Kshatriyas, Gan Dosha for Vaishyas, and Yoni Dosha for Shudras.
It is emphasized that the decision should be made considering the birth constellations (Nakshatras) of both the boy and the girl. Certain Nakshatras like Rohini, Ardra, Mrigashira, Jyeshtha, Krittika, Pushya, Shravana, Revati, and Uttara Bhadrapada are believed to neutralize the effects of Nadi Dosha.
Even if the Nakshatras are the same, the presence of different zodiac signs may mitigate the impact of Nadi Dosha. Additionally, if only the first letter of the names differs, the marriage is considered auspicious.
In summary, the consideration of Nadi Dosha is an essential aspect of matching horoscopes for marriage in Hindu astrology, and astrologers take various factors into account to ensure compatibility and harmony between the prospective couple.

astrologer in near me

नाडी दोष
विवाहमा विचार गरिने नाडी दोषको बारेमा जानाकारि दिनेछौं । विवाहका लागि केटा र केटीको कुण्डली विचार गरि गुण निकाल्नको लागि नाडीको मुख्य भुमिका रहन्छ, तसर्थ बर-बधुको नाडी विचार गर्नुपर्छ । गुण विचार गर्दा सबै भन्दा बढी गुण नाडीमा हुन्छ । विवाह गर्ने केटा र केटीको एउटै नाडी नपरेमा यसबाट ८ गुण आउँछ । ३६ गुण हेर्दा ८ कुराको विचार गरिन्छ । ति ८ मध्ये नाडीबाट सबैभन्दा बढि अंकको विचार गरिन्छ ।

नाडी ३ प्रकारका छन् ।
१) आद्य नाडी,
२) मध्य नाडी,
३) अन्त्य नाडी ।

यी नाडीहरुको विचार विवाहमा विशेष रुपले गरिन्छ । एउटै नाडी परेको अबस्थामा विवाहलाई अशुभ मानिन्छ । राशि, गण जस्तै मह्वपुर्ण रहेकोले नाडि बिचार गरेर मात्र बिबाहको बारेमा निर्णय गर्ने गरिदै आएको छ । एकै नाडि परेमा आइपर्ने अबस्थाको बिभिन्न फरक फलहरुको बर्णन गरिएको छ ।

आद्य नाडी वरं हन्ति, मध्यनाडी तु कन्यकाम् ।
अन्त्य नाड्यां द्वयोर्मृत्युः नाडी दोषं त्यजेद् बुधैः ।।

अर्थात्, विवाह गर्ने वर र कन्या दुवैको आद्य नाडी भएमा त्यसले अशुभ गर्दछ । दुवैको आद्य नाडी भएमा त्यसले विवाह गर्ने केटालाई समस्या दिने र अशुभ हुने मानिन्छ । वर र कन्या दुवैको मध्य नाडी भएमा त्यसले विवाह गर्ने दुलहीलाई हानी पुयाउँछ । वर कन्या दुवैको अन्त्य नाडी भएमा यसले दुवैलाई खराब फल दिने र संबन्धमा समस्याहरु सिर्जना गर्नसक्छ । त्यसकारण विवाहमा नाडी दोषको बारेमा निकै गहनताको साथ विचार गरिनु पर्दछ ।
ज्योतिष शास्त्रका प्राचिन बिद्वानहरुले बिभिन्न प्रसंगमा मध्य नाडी वर र कन्या दुवैको भएमा अझै बढी दोष लाग्ने र यसले श्रीमान् श्रीमती दुवैलाई मृत्यु समान पीडा र समस्याहरु दिने गर्दछ भन्ने मान्यताहरु राखेका छन् ।
नाडी दोष सामान्यतया सबैको लागि हेर्नुपर्ने भएपनि विशेष गरेर ब्राह्मण वर्गहरुले विचार गर्नु भनिएको छ । क्षत्रियको लागि वर्ण दोष, वैश्यले गणदोष र शूद्रले योनी दोषलाई विशेष विचार गर्नु भन्ने कुरा ज्योतिषका ग्रन्थहरुमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । त्यसकारण वर्ग अनुसार निर्णय गरेर गुणमिलान गर्नुपर्छ । वर्गको निर्णय जातियताको आधारमा नभै नक्षत्र र राशिको बर्णको आधारमा गर्नु प्रभाबकारि हुन्छ ।
यसरी नाडी दोषको विचार गर्दा वर र कन्या दुवैको जन्म नक्षत्र रोहिणी, आद्र्रा, मृगशिरा, ज्येष्ठा, कृत्तिका, तिष्य, श्रवण, रेवती र उत्तरभाद्र भएमा यीनीहरुको एकै नाडी भए पनि विवाह गर्नु हुन्छ । यसमा दोष लाग्दैन शुभ नै हुन्छ भन्ने कुरा पनि ज्योतिष शास्त्रमा लेखिएको छ ।
वर र कन्याको नक्षत्र त एउटै छ तर राशि भने फरक फरक छ भनेपनि नाडि दोष लाग्दैन । त्यसैगरि दुवै जनाको जन्म नक्षत्र एउटै छ र नामको अक्षर मात्र फरक छ भने पनि विवाह गर्नु शुभ हुन्छ ।

मुख्य शिर्षकहरू
मुख्य पाेस्ट

सम्बन्धित पाेस्ट

वैदिक ज्योतिषमा केतु: भाग्य र मुक्तिकाे मार्गदर्शक।

वैदिक ज्योतिषमा राहु: रहस्य र इच्छाको स्वामी !

“Ketu’s Tapestry: Threads of Destiny in Vedic Astrology”

Nadi Dosha नाडी दोष