Narayana Prasad Adhikari

ज्योतिष, पंण्डित
संपूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयबाट फलित ज्योतिष विषयमा शास्त्री गर्नु भएको छ। संस्कृत हिन्दी र नेपाली भाषाको बारेमा गहिरो अध्ययन गर्नुभएका उँहा हाल यी भाषाको बारेमा प्रशिक्षण दिनु हुन्छ। कुन्डली,हस्तरेखा बिश्लेषण सहित तन्त्र मन्त्र सम्बन्धी साधना सगै झारफुक पनि गर्नुहुन्छ।